Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt WZNOWIENIE PRODUKCJI

Kredyt przeznaczony jest na wznowienie produkji w gospodarstwach rolnych w których wystąpiły szkody.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 

Kredyt może być udzielony maksymalnie na 6 lat w odniesieniu do poniesionych rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego
 • nawozów mineralnych
 • środków ochrony roślin
 • paliwa na cele rolnicze
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli
 • pasz objętościowych

 

Dodatkowe informacje

 • podstawą złożenia wniosku jest posiadanie protokołu oszacowania szkód powstałych w związku z wystąpieniem szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, którego oryginał pozostaje w Banku
 • kwota kredytu nie może przekroczyć łącznej wysokości oszacowania szkód wg kwoty obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym opisanej w protokole oszacowania szkód
 • karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć 2 lat
ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej