Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

O Banku

Nagrody i wyróżnienia

2024
Nagroda XXVII Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął I miejsce w kategorii "efektywność" w grupie banków o sumie bilansowej przekraczającej 1 miliard złotych. 

 

28 maja 2024 r. podczas forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024 wręczono nagrody XVII Krajowego Rankingu "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze"

2023
Nagroda XXVI Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”

31 maja 2023 r. podczas  Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2023 wręczono nagrody XXVI Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”. 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął II  miejsce  kategorii „efektywność” w grupie banków o sumie bilansowej przekraczającej 1 miliard złotych.

2018
Najlepszy Bank 2018 - II miejsce Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Z wielką satysfakcją informujemy że Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął drugie miejsce w najstarszym konkursie „Gazety Bankowej” – „Najlepszy Bank 2018”. Tegoroczna edycja była już 26. z kolei – wybrano zwycięzców zarówno z grona banków komercyjnych jak i spółdzielczych, dzieląc każdą grupę jeszcze na dwie kategorie: banki duże oraz banki małe i średnie (kryterium podziału była wysokość kapitałów własnych).

2017
Bank w czołówce największych banków spółdzielczych w kraju

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej po raz kolejny znalazł się w czołówce największych banków spółdzielczych – zajął 3 miejsce w kategorii „Największe banki” w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2017 r. miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

2016
Odznaka Honorowa dla Prezesa Banku

Podczas tegorocznych obrad „Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej 2016” , które miało miejsce 13.09.2016 r. Pan Witold Morawski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, decyzją Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich został wyróżniony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich. Jest to kolejna z nagród, jaka w ostatnim czasie trafiła na ręce Prezesa Witolda Morawskiego. Każde z tych wyróżnień bez wątpienia stawia Bank w gronie instytucji finansowych, których kondycja finansowa jak również jakość zarządzania stoi na wysokim poziomie.

 

Bank w czołówce największych banków spółdzielczych w kraju

19 maja 2016 r. podczas VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej został nagrodzony w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycja 2016 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej po raz kolejny znalazł się w czołówce największych banków spółdzielczych – zajął 3 miejsce w kategorii „Największe banki”.

2015
Bank w czołówce największych banków spółdzielczych w kraju

19 maja 2015 r. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej został nagrodzony w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiejpo raz kolejny znalazł się w czołówce największych banków spółdzielczych – zajął 3 miejsce w kategorii „Największe banki”.

2014
Bank w czołówce najlepszych banków spółdzielczych w kraju.

Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” - edycja 2014, miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. Banki oceniano w dwóch kategoriach głównych: I. „Największe banki”, II. „Najefektywniejsze banki”.

 • Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej po raz kolejny znalazł się w czołówce największych i najefektywniejszych banków spółdzielczych:

 • na 3 miejscu w kategorii „Najefektywniejsze banki” o sumie bilansowej powyżej 400 mln zł.

 • na 5 miejscu w kategorii „Największe banki”.

Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami. Pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe za ostatnie dwa lata (2012 i 2013) – na ich podstawie wyłoniono 100 najlepszych banków spółdzielczych.

 
Bank Liderem w Grupie BPS w 2013 roku

2 grudnia br. podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS rozstrzygnięto konkurs na Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS w 2013 roku.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otrzymał Tytuł Lidera jako jeden z 6 nagrodzonych Banków w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem BPS w 2013 roku”.

Zwycięzców konkursu ustalono w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane sprawozdawcze 360 Banków Spółdzielczych za lata 2012 oraz 2013. O pozycji Banku w ostatecznej klasyfikacji decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.

2013
Wysoka pozycja w rankingu

Miło nam jest poinformować Państwa o wysokiej 6 pozycji Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w Krajowym Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" – edycja 2013.”

Redakcja miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” na podstawie badań ankietowych wszystkich 572 banków spółdzielczych działających na koniec 2012 roku przedstawiła 100 najlepszych BS-ów w dwóch kategoriach: I „Największe banki”, II. „Najefektywniejsze Banki” oraz w 29 podkategoriach.

W kategoriach "Bank o największej sumy bilansowej" i "Bank o największej sumie depozytów" zajęliśmy 7 miejsca.

W kategoriach "Bank o największej sumie kredytów" i "Bank o największym wyniku finansowym" zajęliśmy 8 miejsca.

W kategorii "Bank o największych funduszach własnych" zajęliśmy 11 miejsce.

Kolejna nagroda dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Miło nam jest poinformować Państwa o kolejnej nagrodzie dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

27 maja 2013 r. w Teatrze Sabat w Warszawie odbyła się uroczysta gala podczas, której „Gazeta Bankowa już po raz 21 wyłoniła laureatów w trzech kategoriach: Banki duże, Banki średnie i małe oraz Banki spółdzielcze. Konkurs został stworzony we współpracy z jedną z największych na świecie firm audytowych "PricewaterhouseCooper" oraz niezależną kapitułą pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Zaleskiej, członka Zarządu NBP.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otrzymał tytuł "Najlepszy Bank Spółdzielczy” w 2013 r. Statuetkę Najlepszy Bank Spółdzielczy 2013 wręczył Maciej Goniszewski – Redaktor naczelny „Gazety Bankowej”.

W kategorii „Banki duże” nagrodę otrzymał ING Bank Śląski S.A..

W kategorii „Banki średnie i małe” otrzymał Idea Bank S.A.

Miło nam jest poinformować Państwa o kolejnej nagrodzie dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Miło nam jest poinformować Państwa o kolejnej nagrodzie dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął I miejsce w XIV edycji Rankingu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych pod nazwą "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce" w kategorii Banków Spółdzielczych o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł.

Statuetka oraz dyplom odebrał Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Bialej Rawskiej Pan Sławomir Ziółek od Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pana Jerzego Różyńskiego podczas obchodów Rocznego Święta Bankowości Spółdzielczej w Powidzu w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Po raz kolejny Nasz Bank jest najlepszy w Zrzeszeniu BPS

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął I miejsce i otrzymał tytuł Super Lidera Zrzeszenia BPS 2012.

Nadmieniamy, że wyżej wymieniony konkurs jest organizowany od 2006 r.

Już po raz trzeci Bank uzyskał tytuł Super Lidera Zrzeszenia BPS. Dotychczas tak zaszczytną nagrodę otrzymaliśmy za osiągnięcia Banku w latach 2007 i 2008.

2012
Wysoka pozycja w Krajowym Rankingu

Wysoka pozycja Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Redakcja miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” na podstawie badań ankietowych 574 banków spółdzielczych działających na koniec 2011 roku przedstawiła 100 najlepszych BS-ów w dwóch kategoriach: I „Największe banki”, II. „Najefektywniejsze Banki”.

W kategorii I porównano banki według uzyskanej w 2011 r. wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego co dało Naszemu Bankowi ósmą pozycję w rankingu.

W kategorii II obliczono procentowy przyrost poszczególnych wartości bilansowych w latach 2010-2011 (sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów) co dało Naszemu Bankowi 25-tą pozycję w rankingu banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł.

Wysoka pozycja w rankingu Rzeczpospolitej

Na łamach „Rzeczpospolitej” z 24.07.2012 r. ukazał się ranking Banków spółdzielczych za 2011 r. w którym Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w rankingu ogólnym znalazł się na 7 miejscu. W porównaniu do zeszłego roku awanasował o 3 pozycje.

Bank w poszczególnych kategoriach uplasował się :

 • na 6 pozycji w kategorii największy zysk netto

 • na 7 pozycji w kategorii największa ilośc depozytów od podmiotów niefinansowych

 • na 9 pozycji w kategorii największe fundusze własne.

 

W załączeniu plik z artykułem wraz rankingiem :

Rzeczpospolita ranking Banków Spółdzielczych za 2011 r.

2011
Nasz Bank w czołówce najlepszych banków spółdzielczych w kraju

Miesięcznik „NBS” wyróżnił 100 czołowych banków spółdzielczych w dwóch kategoriach: „Największe banki” oraz „Najefektywniejsze banki”. Ranking został sporządzony na podstawie badań 576 działających w Polsce banków spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej znalazł się w czołówce największych i najefektywniejszych banków spółdzielczych:

 • na 10 miejscu w kategorii „Największe banki”

 • na 14 miejscu w kategorii „Najefektywniejsze banki” o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł.

 

W kategorii „Największe banki” porównano banki według uzyskanej w 2010 roku wartości : sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów, wyniku finansowego.

W celu klasyfikacji banków spółdzielczych w kategorii „Najefektywniejsze banki” podzielono je na cztery grupy w zależności od wielkości aktywów:

 • o sumie bilansowej pow 200 mln. zł

 • o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł

 • o sumie bilansowej od 50 do poniżej 100 mln zł

 • o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł.

a następnie obliczono wskaźniki relacji przyrostu wybranych wartości bilansowych do średniego przyrostu w grupie oraz wskaźnik ROA i ROE do średniej dla grupy.

Wysoka pozycja w rankingu ''Rzeczpospolitej''

Na łamach „Rzeczpospolitej” z 22.06.2011 r. ukazał się ranking Banków spółdzielczych w którym Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w rankingu ogólnym znalazł się na 10 miejscu, wśród 280 badanych banków spółdzielczych.

Bank w poszczególnych kategoriach uplasował się :

 • na 9 pozycji w kategorii największy zysk netto

 • na 15 pozycji w kategorii wielkość zatrudnienia i placówki.

Kolejne wyróżnienie dla naszego Banku

22 listopada 2011 r. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. w trakcie, którego ogłoszone zostały wyniki konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.”.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otrzymał wyróżnienie jako jeden z 23 nagrodzonych Banków w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.”.

Konkurs organizowany jest każdego roku i biorą w nim udział wszystkie Banki Spółdzielcze z Grupy BPS. Wyniki opracowywane są na podstawie zweryfikowanych danych sprawozdawczych na koniec grudnia roku poprzedniego.

 
2010
Debiut BS Biała Rawska na rynku Catalyst

Debiut Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na rynku Catalyst

28 lipca 2010 r. na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, banku BPS i trzech innych banków spółdzielczych.

Decyzja o emisji obligacji przez pięć banków Grupy BPS i wprowadzeniu ich na rynek Catalyst rozpoczyna nowy etap w bankowości spółdzielczej.

Uchwała KNF (nr 314/2009) z października ubiegłego roku, umożliwiła bankom spółdzielczym wykorzystywanie narzędzi rynku finansowego do wzmocnienia pozycji na rynkach lokalnych poprzez udostępnienie nowego sposobu na pozyskanie kapitału.

Najszybciej rozwijający się Bank – nagroda KZBS

16 lipca 2010 r. podczas obchodów XIV Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej w Licheniu, Prezes KZBS Jerzy Różycki przyznał nagrody specjalne Zarządu KZBS.

Nagrodę otrzymały Banki które w minionym roku odnotowały wyjątkowo szybki rozwój i przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku i umacniania sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej był jednym z trzech nagrodzonych banków w kategorii dla najszybciej rozwijających się banków spółdzielczych.

2009
„Orzeł Agrobiznesu” - nominacja dla BS w Białej Rawskiej.

6 maja 2009 r odbył się finał XXVII edycji konkursu o tytuł „ Orła Agrobiznesu”.

Ten szanowany w sektorze rolno- spożywczym konkurs, ma zadanie wyłaniać i nagradzać te instytucje, przedsiębiorstwa i osoby, których działalność wspomaga rozwój rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej, a także ma za zadanie promować działania i sukcesy odnoszone w tej części gospodarki narodowej.

Patronem konkursu jest Jarosław Kalinowski - wicemarszałek Sejmu RP oraz ośrodki regionalne TVP.

Przyznanie nagrody musi być poprzedzone zgłoszeniem kandydata do komisji konkursowej oraz weryfikacją jego osiągnięć. Przyszłych laureatów najczęściej zgłaszają samorządy gmin, miast i powiatów oraz sejmiki wojewódzkie, gdyż to one są najbardziej zorientowane w zasługach osób asygnowanych do nagrody.

Wśród nominowanych do kolejnej edycji konkursu znalazł się nasz Bank.

Prestiżowa nagroda miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” dla BS w Białej Rawskiej.

Miesięcznik „NBS” wyróżnił 100 czołowych banków spółdzielczych w dwóch kategoriach: potencjału rozwoju (suma bilansowa, wynik finansowy netto, kredyty, depozyty, rachunki osób fizycznych i prawnych) oraz efektywności działania (dynamika wyników).

Z analizy danych na koniec grudnia 2008 r. wynika, że jeden największych potencjałów ekonomicznych posiada także nasz Bank.

Spośród 579 działających w Polsce spółdzielczych instytucji finansowych, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął trzecie miejsce w kategorii „Największe banki” w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

Uroczystość wręczenia statuetek oraz certyfikatów odbyła się podczas FORUM Technologii Banków Spółdzielczych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich przy współudziale zrzeszeń: Grupy BPS S.A. W Warszawie, SGB S.A. W Poznaniu i MR Banku S.A. W Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w Rankingu Gazety Bankowej – 100 Największych Instytucji Finansowych w Polsce

W wydaniu z dnia 8 czerwca 2009 Gazeta Bankowa opublikowała wyniki rankingu 100 największych instytucji finansowych. Analizie, podlegały kategorie za 2008 rok wg:

- poziomu przychodów

- dynamiki pozycji rynkowej

- efektywności oraz relacji zysków do przychodów i średni poziom aktywów.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kategorii – 100 największych instytucji finansowych znalazł się;

na 66 miejscu w kategorii według dynamiki pozycji rynkowej;

na 71 miejscu w kategorii według poziomu zysku netto;

na 85 miejscu w kategorii według poziomu przychodów;

Nagrody Miesięcznika Bank - 50 największych banków w Polsce

W dniu 23 czerwca w Klubie Bankowca odbyła się uroczysta Gala z okazji ogłoszenia wyników rankingu „50 Największych Banków w Polsce 2009” Miesięcznika Finansowego BANK. Była to 14-sta edycja rozdania tych prestiżowych nagród.

Wielkość Banku była badana pod względem sumy bilansowej.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej znalazł się również na tej prestiżowej liście.

Ranking najlepszych banków spółdzielczych.

Na łamach „Rzeczpospolitej” z 26.06.2009 r. ukazał się ranking Banków spółdzielczych w którym Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w rankingu ogólnym znalazł się na 10 miejscu, awansując z miejsca 12 ( zajętego za 2007 rok).

Bank w poszczególnych kategoriach uplasował się :

 • na 5 pozycji w kategorii największy zysk netto

 • na 8 pozycji w kategorii zobowiązania wobec klientów i sektora

 • na 8 pozycji w kategorii należności od klientów i sektora

 • na 22 pozycji w kategorii wielkość zatrudnienia i placówki.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej w gronie najlepszych banków spółdzielczych.

W ramach rankingu Najlepsze Banki 2009 „Gazeta bankowa” (z dnia 29.06.2009 r.) zaprezentowała wyniki banków spółdzielczych.

W rankingu ogólnym trzeciej edycji najlepszych banków spółdzielczych nasz Bank zajął drugie miejsce, awansując z miejsca piątego zajętego rok temu.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej uzyskał min. najwyższą wśród uczestników rankingu ocenę mierników dynamiki zajmując pierwsze miejsce.

W ocenie punktowej efektywności Bank uplasował się na trzeciej pozycji.

„Orzeł Agrobiznesu” dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

8 września 2009 r. w pałacu Szustra w Warszawie Wicemarszałek Sejmu RP Pani Ewa Kierzkowska wręczyła statuetki Orzeł Agrobiznesu firmom z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, których działalność wspomaga rozwój rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej, a także odniosły sukces rynkowy w ostatnim okresie.

Wśród laureatów XXVIII edycji znalazł się także nasz Bank.

Statuetkę dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej odebrała pani Elżbieta Lesiak - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości.

Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznego konsumentowi i użytkownikowi, a także dobra współpraca z władzami samorządowymi.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska podkreśliła rolę banków spółdzielczych w rozwoju gospodarczym środowisk lokalnych. Ta rola szczególnego znaczenia nabiera w ostatnim okresie, kiedy liczy się w bankach lokalny kapitał i polski charakter.

Informacje o nagrodzie Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej znajdują się także na stronach : www.bs.net.plwww.klub.psl.pl.

Nagroda Super Lider 2008

W dniu 19 listopada 2009 roku wyróżniono najlepsze Banki zrzeszone w Grupie BPS w ramach konkursu na „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA”.
Główna nagroda konkursu  i tytuł „Super Lidera Zrzeszenia BPS S.A. A.D. 2008 ” przypadła Bankowi Spółdzielczemu w Białej Rawskiej.
 Nagrodę główną w konkursie, jaką  jest puchar przechodni dla „Superlidera” corocznej edycji konkursu, odebrał Witold Morawski – Prezes BS w Białej Rawskiej.
W Konkursie wzięły udział wszystkie należące do Zrzeszenia Banki Spółdzielcze.
Wyróżniono w nim banki charakteryzujące się najbardziej dynamicznym rozwojem i stałym doskonaleniem dotychczasowej działalności. 
Laureatów wyłoniono na podstawie analizy osiągniętych przez  te banki wyników finansowych za 2008 r.  przy jednoczesnym uwzględnieniu dynamiki nominalnej i procentowej podstawowych  8 wskaźników ekonomicznych, w tym wzrostu sumy bilansowej czy zysku netto.

Wyróżnienie specjalne dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

4 lipca br. podczas obchodów XIII Krajowego Święta Spółdzielczości Bankowej w Kwidzynie w ramach X edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w 2009 roku” Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otrzymał Wyróżnienie Specjalne w grupie bilansowej powyżej 200 mln PLN.

2008
Wyróżniające się Banki Spółdzielcze

Certyfikat dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej poświadczający że Bank został zakwalifikowany do 100 najlepszych banków Spółdzielczych w Krajowym rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”.

„Najefektywniejsze Banki Spółdzielcze” oraz „Największe Banki Spółdzielcze”

Na corocznym Krajowym rankingu „Wyróżniające się Bank Spółdzielcze” organizowanym przez redakcję miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otrzymał nagrodę specjalną aż w dwóch kategoriach:

- „Najefektywniejsze Banki Spółdzielcze” za zajęcie czwartego miejsca

- „Największe Banki Spółdzielcze” - za zajęcie szóstego miejsca. (30 maj 2008 r.)

Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce

Wyróżnienie specjalne dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w IX edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” za wzorowe wyniki w rywalizacji o miano najlepszego Banku Spółdzielczego w roku 2007 organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

 

( 05 lipiec 2008 r)

Gepardy Biznesu 2007

W dniu 14 maja 2008r.  odbyła się Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Łódzkiego . Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej otrzymał wyróżnienie w kategorii "Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy województwa łódzkiego".

Statuetki i dyplomy wręczył wyróżnionym firmom i bankom spółdzielczym Stanisław Olas, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nasz Bank znajduje się w pierwszej dziesiątce największych banków spółdzielczych w Polsce.

Konkurs - Gepardy Biznesu 2008

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zajął II miejsce w Konkursie Gepardy Biznesu 2008 w kategorii „Najdynamiczniejszy polski bank spółdzielczy w grupie o sumie bilansowej od 100 mln zł do 200 mln zł 31 grudnia 2004 r.”

 

(1 październik 2008 r.)

„SUPER LIDER 2007” DLA BS W BIAŁEJ RAWSKIEJ

To jedno z ważniejszych wyróżnień dla Banku w całej jego historii.

Od niedawna Zrzeszenie Bank Polskiej Spółdzielczości SA organizuje doroczny konkurs na „Najlepszy Bank Spółdzielczy w grupie BPS”. W konkursie tym bierze udział 350 banków spółdzielczych, tworzących to Zrzeszenie.

Pod uwagę brane jest kilkanaście wskaźników, które co kwartał analizowane są w Departamencie Bankowości Spółdzielczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wskaźniki te pokazują sytuację ekonomiczną oraz inne aspekty działalności bankowej, niezależnie od wielkości, zakresu terytorium (na jakim działa konkretny bank) i liczby jego klientów. Średnia tych wyników pokazuje z jakim bankiem pod względem wielu aspektów mamy do czynienia.

Na podstawie analiz wyłoniono grupę 15 najlepszych banków w Zrzeszeniu, które uhonorowano pucharami i dyplomami.

Bank, który zyskał najwyższą ocenę, uzyskał honorowy tytuł Super Lidera 2007.

Taką nagrodę i puchar odebrał Witold Morawski, prezes Zarządu w imieniu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. Okazały puchar ma charakter przechodni, który po roku otrzymuje następny laureat, a poprzednik przekazując puchar następcy, otrzymuje jego zminiaturyzowaną kopię.

2007
Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce

II miejsce w grupie bilansowej powyżej 200 mln PLN oraz za osiągnięte wyniki w 2006 r. dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w VIII edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

 

(lipiec 2007 r)

Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z BPS w roku 2006

Wyróżnienie w I edycji konkursu „Najlepszy Bank Spółdzielczy Zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości w roku 2006”.

 

(28 listopad 2007 r.)

2006
Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy

Wyróżnienie dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w I edycji konkursu „Gepardy Biznesu” A.D. 2006 w kategorii „Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy”

 

 (09 czerwiec 2006 r.)

Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce

Bank zajął II miejsce w grupie bilansowej powyżej 200 mln PLN oraz za osiągnięte wyniki w 2005 r. w VII edycji rankingu „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce” organizowanego przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

 

(lipiec 2006 r)

2004
Wyróżniające się Banki Spółdzielcze

Bank laureatem VII edycji ogólnopolskiego rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” organizowanego przez miesięcznik finansowy Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

 

(8 październik 2004)

2002
„Efektywność” - Ranking Polskich Banków Spółdzielczych

Zajęcie punktowanego miejsca w kategorii „Efektywność” Rankingu Polskich Banków Spółdzielczych 2002.

 

(czerwiec 2002 r.)

2001
Ranking Polskich Banków Spółdzielczych

Zajęcie punktowanego miejsca w drugiej edycji rankingu Polskich Banków Spółdzielczych na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce za rok 2000.

 

(11 maj 2001 r.)

Wyróżniający się bank spółdzielczy

Tytuł „Wyróżniający się bank spółdzielczy” dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w IV edycji ogólnopolskiego konkursu Miesięcznika Finansowego BANK.

 

( 26 czerwiec 2001 r.)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej