Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania w ramach linii K02

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską żywiołową.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania  w ramach linii K02 przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 

Kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR z linii K02 może zostać udzielony następującym podmiotom prowadzącym działalność w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej:

  1. osobom fizycznym:
  • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej,
  1. osobom prawnym
  2. jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
 

Kwota kredytu z dopłatą do oprocentowania ARiMR z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, oraz wynosić więcej niż:

  • 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
  • 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej

 

 
Dodatkowe informacje
  • kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę
  • kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR z linii K02 może zostać udzielony maksymalnie na okres kończący się w dniu, w którym upłyną 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej