Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt OBROTOWY Z DOPŁATAMI ARiMR DO OPROCENTOWANIA NA UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – linia UP

Kredyt dla producentów rolnych

Informacje podstawowe

Przeznaczenie  kredytu:

Kredyt  może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych,

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW  2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

 

 

Maksymalna kwota kredytów z linii UP udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

 

Okres kredytowania: do  60 miesięcy.

 

Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania kredytów preferencyjnych” ARiMR pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu  (linia UP) może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu.  

 

Okres karencji:  do 2 lat licząc od dnia  zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty  pierwszej raty  kapitału określonej w umowie kredytu.

 

Dodatkowe informacje:

 • wkład własny : brak
 • kredyt nie wymaga rozliczenia.

 

Kredyt dostępny do 30.06.2024 r. (nie dłużej  niż do czasu wyczerpania limitu dopłat)

 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania  kredytu dostępne na stronie ARiMR.

 

 

 

.

 

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej