Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29.07.2022 roku można  złożyć  wniosek   o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. ustawowe wakacje kredytowe. 

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty  za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

 

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać  wyłącznie dla jednej umowy  kredytu hipotecznego pod warunkiem że:

  • umowa  kredytowa została  zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - np.  na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu;
  • umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku a końcowy termin kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 roku;
  • Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku przed terminem płatności raty kredytu najpóźniej w dniu płatności raty o  zawieszenie której  wnioskuje  Kredytobiorca. 

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu Kredytobiorca może  złożyć:

  • osobiście placówkach  Banku;
  • listownie lub kurierem- na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska;
  • w usłudze bankowości elektronicznej.

 

Wniosek o zawieszenie  spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca. Jeżeli  umowa kredytu została zawarta przez więcej niż jedną osobę, Bank przyjmuje i  realizuje  Wniosek  złożony  przez co najmniej jednego  ze współkredytobiorców.

 

wniosek_o_zawieszenie_splaty_kredytu.pdf
ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej