Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Podstawowy Rachunek Płatniczy może zostać otwarty wyłącznie w placówce Banku.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla Klientów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Rachunek umożliwia wyłącznie dokonywanie transkacji, które zostały przewidziane dla tego rachunku w ustawie o usługach płatniczych.

 

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia wyłącznie dostęp do podstawowych transakcji płatniczych:

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie lub w placówce Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, w godzinach pracy Banku lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiąjącej takie wypłaty
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, w Banku, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku

 

W ramach prowadzenia Podstawowego Rachunku Płatniczego darmowe jest:

  • prowadzenie rachunku
  • wpłaty i wypłaty gotówki
  • pakiet 5 sztuk miesięcznie krajowych transakcji płatniczych, liczonych łącznie dla wszystkich kanałów. Po przekroczeniu tego limitu Bank naliczy opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej.
  • wydanie i obsługa karty debetowej
  • wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
PROWIZJE I OPŁATY

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

 

 

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej