Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych Twojego gospodarstwa.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych

 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta

 • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego

 

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom

 • osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych

 • osobom prawnym

 • jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

prowadzącym działalność w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, o dobrej kondycji finansowej oraz posiadającym w Banku rachunek bieżący, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu rewolwingowego Klientowi nie posiadającemu rachunku bieżącego w Banku, o ile Klient zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu.

 

Kredyt jest udzielany na okres do 24 miesięcy. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 36 miesięcy. Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu. Warunkiem przedłużenia umowy kredytu jest:

 • złożenie przez Kredytobiorcę wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, na co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności umowy kredytu

 • posiadanie zdolności kredytowej

 • zaakceptowanie przez Bank dotychczasowej lub nowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu

 • zapłacenie prowizji

 • podpisanie aneksu do umowy kredytu

 

Dodatkowe informacje

 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł

 • maksymalna wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Wnioskodawcą

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej