Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Gwarancje BGK

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej może oferować przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

Gwarancja AGRO

fgr_0.png

Podstawowe parametry gwarancji AGRO:

 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej), będących:
 • rolnikiem albo,
 • przetwórcą produktów rolnych albo,
 • przetwórcą produktów nie-rolnych,
 • forma pomocy: pomoc publiczna (zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013 albo) lub pomoc de minimis (zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 dla przetwórców produktów nie-rolnych),
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów.

 

Gwarancją AGRO objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

 • kredyty inwestycyjne,
 • kredyt obrotowy – kredyt obrotowy może być udzielony do kwoty nie przekraczającej równowartości w złotych 200 000 EUR. 
 • dodatkowe korzyści finansowe dla kredytów obrotowych dzięki dopłacie Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek w wysokości 2% przez okres pierwszych 12 m-cy (pomoc publiczna lub pomoc de minimis),
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji:
  • 5 mln złotych dla rolnika (kredyt inwestycyjny)
  • 10 mln złotych dla przetwórców (kredyt inwestycyjny)

       z zastrzeżeniem limitów związanych z pomocą de minimis​

 • brak jakichkolwiek opłat z tytułu udzielenia gwarancji,
 • maksymalny okres gwarancji:
  • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) – dla kredytu inwestycyjnego,
  • 51 miesięcy – dla kredytu obrotowego nieodnawialnego
  • 39 miesięcy - dla kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym

       i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.

 • prawne zabezpieczenie na rzecz BGK na wypadek roszczeń wynikających z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK
 • okres dostępności gwarancji do 30 września 2022 r.
 • waluta kredytu: PLN
ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2023 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej