Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

ROR WALUTOWY

Rachunek płatniczy ROR WALUTOWY zapewnia możliwość dokonywania rozliczeń pieniężnych w walutach wymienialnych.

Informacje podstawowe
 • 0 zł prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku płatniczego w placówkach Banku
 • 0 zł uruchomienie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking)
 • możliwość prowadzenia rachunku płatniczego w walutach wymienialnych – EUR, GBP, USD
 • możliwość otrzymywania wynagrodzenia w walutach wymienialnych na konto jeśli pracujesz zagranicą lub dla zagranicznego pracodawcy
 • możliwość przelewu odsetek od rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych
 • możliwość otrzymywania wpływów w walucie EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG
Usługi dodatkowe

Do ROR WALUTOWY oferujemy:

 • usłudzę bankowości elektronicznej Internet Banking, która zapewnia dostęp on-line do rachunku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz Mobilny Internet Banking - zapewniający dostęp do środków na rachunku za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu: smartfon, tablet itp.
 • Powiadamianie SMS dzięki któremu Klient może sprawdzić m.in informację o stanie rachunku
 • Telefoniczną Informację na Hasło dzięki której telefonicznie możemy sprawdzić obroty na rachunku
Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej