Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

ROR PRZYSTĘPNY

Rachunek płatniczy ROR PRZYSTĘPNY prowadzony jest dla osób fizycznych uzyskujących wyłącznie dochody z tytułu rent, emerytur i zasiłków.

Informacje podstawowe

Rachunek płatniczy ROR PRZYSTĘPNY otwierany jest dla osób uzyskujących wyłącznie dochody z tytułu: rent, emerytur, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń wychowawczych.

 • 0 zł prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • 0 zł wydanie i korzystanie z karty bankomatowej
 • 0 zł wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce kartą debetową MasterCard ROR Debit
 • 0 zł przelewy na rachunki w Banku poprzez usługę bankowości elektronicznej (Internet Banking)
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego, który umożliwi Ci stały dostęp do dodatkowych środków
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG
Usługi dodatkowe

Do ROR PRZYSTĘPNY oferujemy:

 • usłudzę bankowości elektronicznej Internet Banking, która zapewnia dostęp on-line do rachunku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz Mobilny Internet Banking - zapewniający dostęp do środków na rachunku za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu: smartfon, tablet itp.
 • szybki dostęp do gotówki dzięki międzynarodowej karcie płatniczej MasterCard ROR Debit – spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa i wygody (w tym płatności zbliżeniowe oraz cash back)
 • Powiadamianie SMS dzięki któremu Klient może sprawdzić m.in informację o stanie rachunku
 • Doładowania telefonów za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
 • Przekazy Wester Union umożliwiające szybkie i bezpieczne przekazy pieniężne
 • Telefoniczną Informację na Hasło dzięki której telefonicznie możemy sprawdzić obroty na rachunku

 

 

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej