Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt ODNAWIALNY W ROR

Kredyt ODNAWIALNY W ROR jest przeznaczony dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych na finansowanie bieżących potrzeb. 

Informacje podstawowe

Kredyt odnawialny w ROR udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania jego wykorzystania. Kredyt w ROR przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku typu ROR w złotych.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

 

Warunki ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR

 • posiadanie w Banku rachunku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów. W przypadku konsumenta ubiegającego się o kwotę kredytu przekraczającą trzykrotność przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wymagany jest minimum 6-cio miesięczny okres udokumentowanej współpracy z Bankiem
 • osiąganie dochodu z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty, lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł
 • reguralne przekazywanie stałych miesięcznych wpływów na rachunek ROR
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • niewystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie w ciągu 14 dni
 • brak zaległości w zobowiązaniach

 

Dodatkowe informacje

 • udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres 12 miesięcy, bez obowiązku spłaty kredytu na koniec okresu obowiązywania oraz bez konieczności podpisywania Aneksów do Umowy kredytu
 • indywidualnie dostosowana kwota kredytu – nawet do 5-krotności średnich miesięcznych wpływów
 • przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku
 • odsetki  naliczane jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu
 • wygodna spłata – każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu
OPROCENTOWANIE

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej  9,00% w skali roku (RRSO dla reprezentatywnego przykładu 14,87%)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) wynosi 14,87%, dla całkowitej kwoty kredytu 2 100,00 zł, przy następujących założeniach: czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, zmienna stopa procentowa 9,00% w stosunku rocznym, kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania, spłaty odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będą dokonywane terminowo w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi 287,47 zł w tym: odsetki – 188,47 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,30% wnioskowanej kwoty kredytu min. 30,00 zł max. 300,00 zł tj. 30,00 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,00% tj. 21,00 zł, prowadzenie rachunku stanowiącego zabezpieczenie kredytu – 4,00 zł miesięcznie w całym okresie kredytowania (na przykładzie oferty Banku dla rachunku ROR Aktywny). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 2 387,47   zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia. Decyzja o przyznaniu kredytu i jego wysokości zależy od zdolności kredytowej Klienta. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej