Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

SMS BANKING

Usługa SMS BANKING zapewnia dostęp do informacji o zgromadzonych na rachunku bankowym środkach za pomocą telefonu komórkowego.

Informacje podstawowe

Dzięki usłudze SMS BANKING Klient poprzez SMS może o każdej porze dnia i nocy uzyskać informację :

  • o stanie rachunków
  • o zmianie salda na rachunku
  • o wyciągu z historii rachunku
  • o aktualnym oprocentowaniu środków na rachunku

Warunki korzystania:

Usługa SMS BANKING jest usługą  dodatkową do rachunku, aby z niej skorzystać, Klient musi podpisać wniosek o jej uruchomienie.

Komendy SMS

Klient chcący uzyskać informację za pomocą usługi SMS BANKING wysyła SMS do Banku następującej treści:

Nrklienta#haslo#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6 na numer telefonu: +48 661 000 813

Lista dostępnych komend:

  • H- zmiana hasła
  • R – wykaz rachunków
  • W – wyciąg/ historia
  • O – oprocentowanie rachunku

 

Przykładowe komendy z odpowiedzią Banku

Przykładowy Nr klienta: 2168

Przykładowe hasło: y7wm1a

 

 

Komenda SMS do banku Odpowiedź banku
H 2168# y7wm1a #H#123456 zmiana hasła klienta 2168 z y7wm1a na 123456
R 2163# y7wm1a#R wykaz rachunków klienta
Dekret+Saldo
2163# y7wm1a#R#ROR Wykaz rachunków klienta, które zaczynają się od ROR
Dekret+Saldo
W 2163# y7wm1a#W ostatnie operacje, jeśli klient ma jeden rachunek
2163# y7wm1a#W#2 ostatnie dwie operacje, jeśli klient ma jeden rachunek
2163# y7wm1a#W#ROR ostatnie operacje na rachunku ROR
2163#y7wm1a#W#ROR#2 ostatnie 2 operacje na rachunku ROR
2163#y7wm1a#W#2015.01.01#2015.01.31 operacje z rachunku  z podanego okresu, jeśli klient ma jeden rachunek
2163#y7wm1a#W#ROR#2015.01.01#2015.01.31 operacje z rachunku ROR z podanego okresu
O 2163# y7wm1a#O oprocentowanie rachunku, jeśli klient ma tylko jeden rachunek
2163# y7wm1a#O#ROR Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR
Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej