Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

PAKIETY DLA FIRM

Skuteczne i nowoczesne narzędzie do zarządzania finansami firmy.

PAKIET SREBRNY

Skład Pakietu

 • 1 rachunek bieżący w PLN
 • 2 rachunki pomocnicze w PLN
 • lokaty terminowe w PLN
 • usługa SMS Banking
 • usługa Telefoniczna informacja na hasło
 • karty MasterCard Business Debit
 • kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN
 • bankowość internetowa - Internet Banking dla Firm

 

Korzyści

 • 0 zł za korzystanie z Pakietu przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku bieżącym w PLN powyżej 50 000 zł
 • 0 zł za otwarcie rachunków: bieżącego, pomocniczych i lokat terminowych
 • 0 zł za prowadzenie w ramach Pakietu rachunku bieżącego, lokat terminowych oraz dwóch pierwszych rachunków pomocniczych
 • 0 zł za pierwsze 10 przelewów krajowych w miesiącu poprzez Internet Banking dla Firm
 • 0 zł za dostęp do usługi Telefonicznej informacji na hasło oraz SMS Banking
 • 0 zł za telefoniczne udzielanie przez Bank informacji o rachunku
 • 0 zł za 10 pierwszych SMS  w miesiącu, wysłanych w ramach usługi SMS Banking
 • 0 zł za uruchomienie usługi Internet Banking dla Firm
 • 0 zł za wydanie nowej karty MasterCard Business Debit
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju kartą MasterCard  Business Debit
 • 0 zł opłata miesięczna za użytkowanie karty MasterCard Business Debit - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 300,00 zł
 • 0 zł za elektroniczne wyciągi z konta

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

PAKIET ZŁOTY

Skład Pakietu

 • 1 (w każdej walucie) rachunek bieżący w PLN, USD, EUR, GBP
 • 3 (w każdej walucie) rachunki pomocnicze w PLN,USD, EUR, GBP
 • lokaty terminowe w PLN, USD, EUR, GBP
 • usługa SMS Banking
 • usługa Telefoniczna informacja na hasło
 • karty MasterCard Business Debit
 • bankowość internetowa - Internet Banking dla Firm
 • kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN

 

Korzyści

 • 0 zł za korzystanie z Pakietu przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku bieżącym w PLN powyżej 70 000 zł
 • 0 zł za otwarcie rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych
 • 0 zł za prowadzenie w ramach Pakietu: rachunków bieżących, trzech pierwszych rachunków pomocniczych w każdej walucie i lokat terminowych
 • 0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych w miesiącu poprzez Internet Banking dla Firm, pozostałe w atrakcyjnej cenie
 • 0 zł za dostęp do usługi Telefonicznej informacji na hasło oraz SMS Banking
 • 0 zł za telefoniczne udzielanie przez Bank informacji o rachunku
 • 0 zł za 20 pierwszych SMS w miesiącu wysłanych w ramach usługi SMS Banking
 • 0 zł za uruchomienie usługi Internet Banking dla Firm
 • 0 zł za wydanie nowej karty MasterCard Business Debit
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju kartą MasterCard Business Debit
 • 0 zł opłata miesięczna za użytkowanie karty MasterCard Business Debit - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 300,00 zł
 • 0 zł za elektroniczne wyciągi z konta

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

 

PAKIET PLATYNOWY

Skład Pakietu

 • 1(w każdej walucie) rachunek bieżący w PLN, USD, EUR, GBP
 • 4 (w każdej walucie) rachunki pomocnicze w PLN, USD, EUR, GBP
 • lokaty terminowe w PLN, USD, EUR, GBP
 • usługa SMS Banking
 • usługa Telefoniczna informacja na hasło
 • karty MasterCard Business Debit
 • bankowość internetowa - Internet Banking dla Firm
 • kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN

 

Korzyści

 • 0 zł za korzystanie z Pakietu przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku bieżącym w PLN powyżej 100 000 zł
 • 0 zł za otwarcie rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych
 • 0 zł za prowadzenie w ramach Pakietu: rachunków bieżących, czterech pierwszych rachunków  pomocniczych w każdej walucie i lokat terminowych
 • 0 zł za pierwsze 40 przelewów krajowych w miesiącu  poprzez Internet Banking dla Firm, pozostałe w atrakcyjnej cenie już od 0,50 zł
 • 0 zł za dostęp do usługi Telefonicznej informacji na hasło oraz SMS Banking
 • 0 zł za telefoniczne udzielanie przez Bank informacji o rachunku
 • 0 zł za 30 SMS w miesiącu wysłanych w ramach usługi SMS Banking
 • 0 zł za uruchomienie usługi Internet Banking dla Firm
 • 0 zł za wydanie nowej karty MasterCard Business Debit
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju kartą MasterCard Business Debit
 • 0 zł opłata miesięczna za użytkowanie karty MasterCard Business Debit - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 300,00 zł
 • 0 zł za elektroniczne wyciągi z konta

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

USŁUGI DODATKOWE DO PAKIETÓW
 • możliwość szybkiej i prostej obsługi dużej liczby płatników dokonujących wpłat na rzecz Posiadacza Pakietu dzięki usłudze Płatności Masowe*

 

*Usługa Płatności Masowych oferowana jest wyłącznie Klientom, którzy posiadają w Banku rachunek rozliczeniowy lub zadeklarują gotowość jego otwarcia oraz korzystają z systemu  bankowości internetowej - Internet Banking dla Firm.

PROWIZJE I OPŁATY

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej