Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kredyt OBROTOWY

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Cel kredytowania

  • kredyt przeznaczony jest na finansowanie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej
  • dopuszcza się udzielenie kredytu obrotowego na spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego w innym banku pod warunkiem, że kredyt nie jest restrukturyzowany oraz nie posiada zadłużenia przeterminowanego
 
Kredytobiorca
  • kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy: osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prowadząca działy specjalne w rolnictwie i gospodarstwa wysokotowarowe, o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, która posiada rachunek bieżący w Banku

 

Dodatkowe informacje

  • indywidualnie ustalana maksymalna kwota kredytu
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • dogodny okres kredytowania: do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych
  • bez rozliczeń
OPROCENTOWANIE

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej i wynosi 9,00%.

PROWIZJE I OPŁATY

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej