Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank wprowadził dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych, tzw. limit kumulatywny.

Limit kumulatywny wynosi 200 PLN – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji zbliżeniowych bez wprowadzenia kodu PIN,  bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.

Wprowadzenie ww. limitu polega na ograniczeniu wykonywania transakcji zbliżeniowych bez wprowadzania kodu PIN – poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszego uwierzytelnienia kodem PIN. Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez kodu PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 PLN zliczanych przez system, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji – wówczas należy dokonać transakcji w formie tradycyjnej (włożyć kartę do terminala i wprowadzić kod PIN), wtedy transakcja zostanie wykonana (oczywiście jeżeli karta jest aktywna, środki dostępne, a kod PIN poprawny). Każda zrealizowana transakcja z użyciem kodu PIN spowoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 PLN bez kodu PIN od nowa.

Informujemy, że nie ma możliwości samodzielnego określenia i zmiany wysokości tego limitu, jest on ustalony dla wszystkich kart zbliżeniowych (debetowych, kredytowych) – w jednakowej wysokości suma 200 PLN.

 

Poniżej przykład działania wprowadzonego limitu kumulatywnego:

Klient wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 PLN, 20 PLN, 40 PLN, 49 PLN, 39 PLN, 45 PLN. Podczas wykonania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 45 PLN transakcja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez kodu PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 PLN. Klient otrzyma odmowę, ale po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku.

 

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się