Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Własne cztery kąty


Kredyt Własne cztery kąty

  • oprocentowanie zmienne w skali roku : średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym + stała marża 2,5%* ( RRSO 4,74% dla reprezentatywnego przykładu)
  • okres kredytowania do 25 lat
  • prosty sposób rozliczenia kredytu


Na co możesz przeznaczyć kredyt ?

  • budowa, rozbudowa, przebudowa oraz dokonczenie budowy domu
  • zakup działki budowlanej lub rekreazyjnej
  • zakup domu lub mieszkania na rynku wyórnym albo pierwotnym
  • remont, wykończenie domu lub mieszkania
  • zamiana domu lub mieszkania
  • wykup nieruchomości mieszkalnej
  • wkład mieszkaniowy potrzebny do wuzskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego "Własne cztery kąty" oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 4,74%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 168.000 zł, okres obowiązywania umowy 25 lat, zmienne oprocentowanie kredytu 4,23 % w stosunku rocznym wyliczonej jako suma stopy referencyjnej ( WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym - 1,73 % w II kwartale 2017 r. ) i stałej marży Banku w wysokości 2,50 %, całkowity koszt kredytu 114.076,85 zł, w tym: odsetki – 104.467,85 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu tj. 420 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 2.520 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – 5.450 zł w całym okresie kredytowania (dla nieruchomości o wartości 250.000 zł mającej stanowić zabezpieczenie kredytu), opłata miesięczna za prowadzenie rachunku ROR Aktywny - 4 zł. Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 299 rat w wysokości 908,24 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości 904,09 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 282.076,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się