Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Własne cztery kąty


Kredyt Własne cztery kąty

  • oprocentowanie zmienne w skali roku : WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 1,72% - WIBOR 3M z 28.09.2018 r. + stała marża 2,5% ( RRSO 4,76% dla reprezentatywnego przykładu)
  • okres kredytowania do 25 lat
  • prosty sposób rozliczenia kredytu


Na co możesz przeznaczyć kredyt ?

  • budowa, rozbudowa, przebudowa oraz dokonczenie budowy domu
  • zakup działki budowlanej lub rekreazyjnej
  • zakup domu lub mieszkania na rynku wyórnym albo pierwotnym
  • remont, wykończenie domu lub mieszkania
  • zamiana domu lub mieszkania
  • wykup nieruchomości mieszkalnej
  • wkład mieszkaniowy potrzebny do wuzskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego "Własne cztery kąty" oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 4,76%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 221 100,00 zł, okres obowiązywania umowy 25 lat, zmienne oprocentowanie kredytu: 4,22 % w stosunku rocznym wyliczone jako suma stopy referencyjnej (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 1,72% - WIBOR 3M z 28.09.2018 r.) i stałej marży Banku w wysokości 2,50 %, całkowity koszt kredytu 150 733,17 zł, w tym: odsetki – 137 197,67 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu max. 500 zł tj. 500 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 3 316,50 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – 9 700,00 zł w całym okresie kredytowania (dla nieruchomości o wartości 441 100,00 zł mającej stanowić zabezpieczenie kredytu). Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 299 rat w wysokości 1 194,33 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości 1 193,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 371 833,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się