Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej ( XII 2017r)Lp.

Zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych
i ubezpieczeń majątkowych /Dział II/

1.

AEGON Magyarország Általános Biztosító S.A. – Oddział w Polsce*

2.

TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.

3.

AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.

4.

AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.**

5.

BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce

6.

BZ WBK-AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.

7.

COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group ***

8.

CONCORDIA POLSKA TUW

9.

TUW- CUPRUM

10.

STU ERGO HESTIA S.A.

11.

Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A.

12.

TU EUROPA S.A.

13.

GENERALI T.U. S.A.

14.

GOTHAER TU S.A.

15.

TU INTER POLSKA S.A.

16.

INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group

17.

KUKE S.A.

18.

LINK4 TU S.A.

19.

T.U.W. POCZTOWE

20.

PZU S.A.

21.

SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.

22.

TUW SKOK

23.

TUW TUW

24.

UNIQA TU S.A.

25.

TUiR WARTA S.A.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń na życie /Dział I/

1.

AEGON TU na ŻYCIE S.A.

2.

TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

3.

AVIVA TUnŻ S.A.

4.

AXA ŻYCIE TU S.A.

5.

BZ WBK-AVIVA TUnŻ S.A.

6.

TUnŻ CARDIF POLSKA S.A.

7.

COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group

8.

CONCORDIA CAPITAL S.A.

9.

TU na ŻYCIE EUROPA S.A.

10.

STUnŻ ERGO HESTIA S.A.

11.

GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.

12.

TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.

13.

MACIF ŻYCIE TUW

14.

METLIFE TUnŻiR S.A.

15.

NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A.

16.

OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A.

17.

PKO ŻYCIE TU S.A.

18.

POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group

19.

PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. Oddział w Polsce

20.

PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A.

21.

PZU ŻYCIE S.A.

22.

SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A.

23.

TU SKOK ŻYCIE S.A.

24.

UNIQA TU na ŻYCIE S.A.

25.

TUnŻ WARTA S.A.

26.

THE PRUDENTIAL Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce

Objaśnienia:

* nazwa skrócona: Aegon Ubezpieczenia Majątkowe

** przeniesienie działalności Liberty Ubezpieczenia

*** połączenie BENEFI TU S.A. Vienna Insurance Group z Compensą TU S.A. Vienna Insurance Group

Otwórz plik Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej - Otwórz plik

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się