Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Zmiana w Zarządzie Banku Spółdzielczego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2016 r. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, przyjęła z dniem 31.01.2017 r. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. finansowych Pani Elżbiety Lesiak  w związku z przejściem na emeryturę.
Działając zgodnie z § 31 pkt 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, Rada Nadzorcza powołała Panią Annę Jędrzejczak na stanowisko Wiceprezesa ds. finansowych od dnia 01.02.2017 r.

W związku z powyższym od 01.02.2017 r. skład Zarządu Banku Spółdzielczego w  Białej Rawskiej przedstawia się następująco:


  • Witold Morawski  – Prezes Zarządu
  • Anna Jędrzejczak  – Wiceprezes ds. finansowych
  • Wioletta Sekrecka  – Wiceprezes ds. handlowych
  • Sławomir Ziółek – Członek Zarządu ds. bezpieczeństwa i IT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się