Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Odznaka Honorowa dla Prezesa Banku

Podczas tegorocznych obrad „Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej 2016” , które miało miejsce 13.09.2016 r. Pan Witold Morawski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, decyzją Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich został wyróżniony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich. Jest to kolejna z nagród, jaka w ostatnim czasie trafiła na ręce Prezesa Witolda Morawskiego. Każde z tych wyróżnień bez wątpienia stawia Bank w gronie instytucji finansowych, których kondycja finansowa jak również jakość zarządzania stoi na wysokim poziomie.

ogłoszenie

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się