Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Przedłużenie oferty kredytu "Dobra inwestycja"

Informujemy o przedłużeniu oferty kredytu inwestycyjnego "Dobra inwestycja " do 31.12.2016 r.

Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą przeznaczony jest na finansowanie (w tym na refinansowanie nakładów) projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego.

Informacje podstawowe:

  • długi okres kredytowania;
  • nawet 24 miesiące karencji w spłacie;
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej;
  • wysokość kredytu ustalamy indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji;
  • przedmiotem kredytowania może być objeta wartość brutto inwestycji;
  • udział srodków własnych Kredytobiorcy ustalany jest na podstawie rodzaju zastosowanego zabezpieczenia oraz przedmiotu finansowania.

Oprocentowanie:

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i stałej marży Banku - śr. WIBOR 3M1) + marża 3,0 p.p.

1) Stawka obliczana jako średni WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca

Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 5,66%* dla kredytu 100 000 zł na 10 lat zmiennej stopy procentowej śr. WIBOR 3M1)+ marża 3,0 p.p. tj. 4,72% w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 2,0% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu spłaty kredytu w 17 równych ratach.

* wg stanu na dzień 01.01.2016 r.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się