Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Przedłużenie promocji kredytu mieszkaniowego "Własne cztery kąty"

fotoInformujemy o przedłużeniu promocji kredytu mieszkaniowego pod nazwą "Własne cztery kąty" do 30.06.2016 r.

Skorzystaj z wyjątkowej promocji kredytu mieszkaniowego pod nazwą „WŁASNE CZTERY KĄTY”:

 • okres kredytowania do 25 lat
 • prosty sposób rozliczenia kredytu
 • oprocentowanie: średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym + stała marża 2,50 % w całym okresie kredytowania

Promocja trwa od dnia 01.04.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. i obejmuje wszystkie złożone w tym terminie wnioski o kredyt mieszkaniowy.

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

 • budowa, rozbudowa, przebudowa oraz dokończenie budowy domu,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup domu lub mieszkania na rynku wtórnym albo pierwotnym w tym wraz z garażem lub miejscem postojowym,
 • zakup domu mieszkalnego wraz z przyległymi budynkami w ramach siedliska,
 • zakup miejsca postojowego albo zakup lub budowa garażu,
 • zakup zabudowanego lub niezabudowanego gruntu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (działka rekreacyjna),
 • remont, modernizacja, wykończenie domu lub mieszkania,
 • wykup nieruchomości mieszkalnej,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 02.12.2015 r. dla kredytu mieszkaniowego w promocji „WŁASNE CZTERY KĄTY” wynosi 5,14 %, dla całkowitej kwoty kredytu 100 000 zł, zabezpieczonego hipoteką, zmiennej stopy procentowej przy założeniu, że nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy – 4,22 % w stosunku rocznym wyliczonej jako suma aktualnej stopy bazowej ( średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym tj. 1,72 % w III kwartale 2015 r. ) i marży Banku w wysokości 2,50 % oraz okresu kredytowania 120 miesięcy. Kredyt spłacany w 120 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: raty kapitałowe - pierwsza rata 833,73 zł oraz 119 rat po 833,33 zł, raty odsetkowe naliczane od bieżącego salda zadłużenia - najwyższa 365,92 zł a najniższa 2,99 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 25.105,49 zł w tym: odsetki – 21.265,49 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu tj. 250 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 1.500 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki w KW - 200 zł, opłata sądowa za wykreślenie hipoteki z KW po wygaśnięciu umowy - 100 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) - 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – 161,00 zł rocznie. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 125.105,49 zł.

* Średni WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym obliczany jest jako średnia arytmetyczna z notowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się