Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

ROR AKTYWNY

Rachunek płatniczy ROR AKTYWNY prowadzony jest dla osób fizycznych w wieku od 25 lat.

Zalety prowadzenia rachunku płatniczego ROR AKTYWNY:

  • 4 zł/m-c – prowadzenie rachunku płatniczego;
  • 0 zł - prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych;
  • 0 zł - za wydanie międzynarodowej karty debetowej MasterCard ROR Debit;
  • 0 zł - obsługa karty debetowej MasterCard ROR Debit*
  • 0 zł – wypłata gotówki z dowolnego bankomatu w Polsce;
  • 0 zł - uruchomienie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking);
  • 0 zł - polecenie przelewu wewnętrznego poprzez usługę bankowości elektronicznej;
  • 0,20zł - polecenie przelewu za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej;

*Opłata miesięczna za obsługę karty debetowej MasterCard ROR Debit – opłata nie jest pobierana, gdy suma transakcji bezgotówkowych dokonanych i nieanulowanych w poprzednim okresie miesięcznym przekracza 300,00 zł. W przypadku gdy suma transakcji bezgotówkowych dokonanych i nieanulowanych w poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza kwoty 300,00 zł, opłata za obsługę karty debetowej MasterCard ROR Debit wynosi 5,00 zł.Otwórz plikDokument dotyczący opłat – ROR AKTYWNY [ Otwórz plik ]

Otwórz plikObjaśnienia pojęć użytych w Dokumencie dotyczącym opłat[ Otwórz plik ]

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się