Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

ROR Junior

Rachunek płatniczy ROR Junior prowadzony jest dla osób fizycznych w wieku od 0 lat do 18 lat.

Zalety prowadzenia rachunku płatniczego ROR Junior:

  • 0 zł – prowadzenie rachunku płatniczego;
  • 0 zł - prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych;
  • 0 zł - za wydanie międzynarodowej karty debetowej MasterCard Junior Debit;
  • 0 zł - opłata miesięczna za kartę debetową MasterCard Junior Debit;
  • 0 zł – wypłata gotówki z dowolnego bankomatu w Polsce;
  • 0 zł - uruchomienie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej - (Internet Banking);
  • 0 zł - polecenie przelewu wewnętrznego poprzez usługę bankowości elektronicznej;
  • 0,50zł - polecenie przelewu za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej;

Otwórz plik Dokument dotyczący opłat – ROR JUNIOR (prowadzony na rzecz osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat) [ Otwórz plik ]

Otwórz plik Dokument dotyczący opłat – ROR JUNIOR (prowadzony na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat)[ Otwórz plik ]

Otwórz plikDokument dotyczący opłat – ROR JUNIOR W WALUCIE (prowadzony na rzecz osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat)[ Otwórz plik ]

Otwórz plikDokument dotyczący opłat – ROR JUNIOR W WALUCIE (prowadzony na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat)[ Otwórz plik ]

Otwórz plikObjaśnienia pojęć użytych w Dokumencie dotyczącym opłat[ Otwórz plik ]

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się