Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Zasady Ładu Korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr 53/16/2014 Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oraz Uchwałą Nr 08/01/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej została przyjęta i zatwierdzona do stosowania „Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej” wynikająca z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określonych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 (Dz. Urz. KNF poz. 17).

W załączeniu do pobrania:

Otwórz plik Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” [123.41 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej [319.05 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Podstawowa struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej [61.50 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej [502.10 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza [61.50 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Wykaz umow outsourcingowych [364 kB] - Otwórz plik

Otwórz plik Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej stan na dzień 31.12.2017r [1190.10 kB] - Otwórz plik

    Bankowość elektroniczna

    Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

    Zaloguj się Zaloguj się