Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Płatności masowe

Co to jest System Identyfikacji Płatności Masowych ?

System Identyfikacji Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych m.in. z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Do kogo jest adresowana usługa Płatności Masowych ?

Adresowana jest do Firm i Instytucji posiadających:

 • masowych odbiorców produktów i usług
 • dużą liczbę jednostek terenowych
 • dużą liczbę wpłat gotówkowych , czyli do
 • podmiotów posiadających wielu płatników np. zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.

Dlaczego Rachunki Masowe to dobry wybór ?

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

 • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
 • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności,
 • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
 • duże możliwości systemu identyfikacji i elastyczność struktury identyfikatora kontrahenta
 • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności)
 • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników
 • generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności

Szczegóły i zasady funkcjonowania usługi.

Opiera się ona na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny Rachunek wirtualny, który Klient może samodzielnie generować numery Rachunków wirtualnych dla swoich płatników.

Jakie warunki trzeba spełnić ?

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowych jest:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Bialej Rawskiej,
 • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
 • złożenie wniosku o udostępnienie usługi Płatności Masowych.

W załączeniu schemat działania Systemu Identyfikacji Płatności Masowych.

Otwórz plik Płatnosci masowe.pdf [24.2 kB] - Otwórz plik

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się