Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kredyt konsolidacyjny

img

Masz dosyć spłat kilku rat kredytowych w różnych Bankach ? Denerwuje Cię pamiętanie o różnych terminach spłat ? Gigantycznie rosnące odsetki od wielu zobowiązań coraz bardziej obciążają Twój budżet domowy? Nie czekaj dłużej ! Weź sprawę w swoje ręce i połącz wszystkie zobowiązania w jedną niższą ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem oraz długim okresem spłaty.

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, który umożliwia spłatę wielu zobowiązań kredytowych ( z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej ).

Warunki udzielenia kredytu:

 • kwota kredytu już od 10.000 zł,
 • długi okres kredytowania maksymalnie 25 lat,
 • dogodne formy zabezpieczenia,
 • możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel,
 • minimum formalności,
 • szybka decyzja kredytowa,

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań :

 • kredyt / pożyczka gotówkowa;
 • kredyt / pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit/kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt / pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);
 • kredyt studencki;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu konsolidacyjnego oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 8,97%, dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 18.120,00 zł, okres obowiązywania umowy 5 lat, zmienne oprocentowanie kredytu 5,22 % w stosunku rocznym wyliczonej jako suma stopy referencyjnej (WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego tj. 1,72% WIBOR 3M z 28.09.2018 r.) i stałej marży Banku w wysokości 3,50 %, całkowity koszt kredytu 4.112,02 zł, w tym: odsetki – 2.505,92 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu tj. 45,30 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50% tj. 271,80 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – 1.270,00 zł w całym okresie kredytowania (dla nieruchomości o wartości 347.900,00 zł mającej stanowić zabezpieczenie kredytu). Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kredyt spłacany w 60 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 59 rat w wysokości 343,78 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości 342,90 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 22.232,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania.

Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się