Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Lokaty w walucie wymienialnej

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych:

 • w walucie EUR,USD,GBP
 • terminy lokowania: 1, 3 , 6 , 12 miesięcy
 • minimalny wkład lokaty:
  500 USD - dla lokaty w walucie USD
  500 EUR. - dla lokaty w walucie EUR
  500 GBP - dla lokaty w walucie GBP
 • oprocentowanie zmienne uwarunkowane od okresu deponowania

Oprocentowanie rachunków lokat terminowych w walucie USD

Okres deponowania

Oprocentowanie

1 – miesięcznych

0,07%

3 – miesięcznych

0,10%

6 – miesięcznych

0,15%

12 – miesięcznych

0,25%

Oprocentowanie rachunków lokat terminowych w walucie EURO

Okres deponowania

Oprocentowanie

1 – miesięcznych

0,10%

3 – miesięcznych

0,15%

6 – miesięcznych

0,20%

12 – miesięcznych

0,30%

Oprocentowanie rachunków lokat terminowych w walucie GBP

Okres deponowania

Oprocentowanie

1 – miesięcznych

0,10%

3 – miesięcznych

0,15%

6 – miesięcznych

0,20%

12 – miesięcznych

0,30%

 

Przy obsłudze rachunków lokat terminowych w walutach wymienialnych stosowane są kursy:

 • kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
 • kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się