Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Powiadamianie SMS

Powiadomienie SMS (SMS Banking)

Za pośrednictwem usługi Powiadomień SMS Posiadacz rachunku może:

  • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku)
  • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku).

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się