Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Oszczędnościowy

Lokata i rachunek płatniczy w jednym

Rachunek płatniczy oszczędnościowy łączy w sobie zalety lokaty oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, czyli wysokie oprocentowanie oraz możliwość dokonywania wpłat i przelewania środków w każdym momencie bez utraty odsetek. To prawdziwa wygoda i prawdziwy zysk!

Co zyskujesz wraz z rachunkiem płatniczym Oszczędnościowym :

  • wypłaty bez utraty odsetek.
  • wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • wpłaty w dowolnym momencie i w dowolnych kwotach,
  • usługę bankowości elektronicznej,
  • powiadamianie SMS o zmianie salda,
  • usługę bankowości telefonicznej,
  • prowadzenie rachunku płatniczego bez opłat.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)Otwórz plikDokument dotyczący opłat – RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY [ Otwórz plik ]

Otwórz plikObjaśnienia pojęć użytych w Dokumencie dotyczącym opłat[ Otwórz plik ]

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się