Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia
10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 996).

Czytaj więcej: http://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytow

BFG

Więcej informacji na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na stronie.

http://www.bfg.pl/

Sytuacja finansowa banku

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Dowiedz się więcej

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się