Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Obrotowy

Przedmiotem kredytowania mogą być bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą podejmowane w obrocie gospodarczym, w celu utrzymania płynności finansowej .

  • kredy obrotowy w rachunku kredytowym
  • kredyt w PLN
  • okres kredytowania dogodny dla klienta
  • oprocentowanie zmienne już od 9%* w skali roku
  • spłata kredytu w kwotach ustalonych w umowie kredytowej
  • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem
  • bez rozliczeń.

Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 11,80 %* dla kredytu 50 000 zł na 12 miesięcy, zmiennej stopy procentowej 9,30%* w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 1,5% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania.
* wg stanu na dzień 07.10.2013 r.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się