Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

W rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

 

 

 

 

 

 

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy:

  • osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • osoba prowadząca działy specjalne w rolnictwie i gospodarstwa wysokotowarowe o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

Okres kredytowania:

  • Kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany na okres do 24 miesięcy.

Korzyści:

  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy  w ciężar jego rachunku bieżącego.
  • Dokonywanie  spłaty całości lub części kredytu na rachunek bieżący dają możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego.
  • Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji.
  •  Możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, gdy występuje potrzeba.
    Szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 9,12%* dla kredytu 50 000 zł na 24 miesiące, zmiennej stopy procentowej 8,50%* w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 1,5% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu maksymalnego wykorzystywania i spłacie kredytu na koniec okresu kredytowania.
* oprocentowanie wg stanu na dzień 01.04.2015 r.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się