Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

nMR

Kredyt   nMR „Młody Rolnik”

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
1. rolnicy do 40 roku życia (z wyłączeniem emerytów) i (rencistów z KRUS-u)
2. minimalna powierzchnia tworzonego gospodarstwa (7,19 ha)
3. posiadają wykształcenie rolnicze lub udokumentowany 3 letni okres pracy w gospodarstwie rolnym.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
● 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne,
● 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej.

Kredyt może zostać przeznaczony na:
● budowę, przebudowę, remont, modernizację budynków służących do produkcji rolnej,
● zakup, montaż instalacji technicznej, wyposażenie budynków służących do produkcji rolnej,
● zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej,
● zakup gruntów rolnych,
● zakup budynków i budowli,
● zakładanie, wyposażanie sadów,
● budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do nawadniania,
● zakup lub budowę budynków i instalacji służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt.

Kredytu udzielamy maksymalnie na 15 lat.
Karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się