Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Inwestycyjny na rolniczą działalność

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałego zwiększenia istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe.

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy:

  • osoba prawna lub fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą o dobrej kondycji finansowej, która posiada rachunek bieżący w naszym banku.

Tym kredytem sfinansujemy zakup:

  • Maszyn i urządzeń
  • Środków transportu
  • Nieruchomości
  • Materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego.


Ogólne warunki:

  • Wysokość kredytu ustalamy indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji.
  • Długi okres kredytowania – do 15 lat.
  • Korzystne oprocentowanie.
  • Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
  • Rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi.

Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 8,69%* dla kredytu 100 000 zł na 10 lat zmiennej stopy procentowej 8,0 %* w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 1,5% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu spłaty kredytu w 10 równych ratach.
* wg stanu na dzień 01.04.2015 r.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się