Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

1.    Kwota kredytu jest uwarunkowana od wielkości i rodzaju posiadanych użytków rolnych w gospodarstwie:

1)   Do 6.000 zł na 1 ha użytków rolnych stanowiących plantacje drzew wieloletnich;

2)   Do 4.000 zł na 1 ha dla obszarów pozostałych użytków rolnych nie wymienionych w pkt. 1).

2.    Okres spłaty do 18 miesięcy.

3.    Oprocentowanie zmienne – 6,50% w skali roku..

4.    Odsetki płatne kwartalnie

5.    Prowizja jednorazowa od udzielonego kredytu – 1,50%.

6.    Kredyt udzielany jest bez konieczności rozliczania rachunkami.

7.    Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

 

 Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 8,08%* dla kredytu 10 000 zł na 18 miesięcy, zmiennej stopy procentowej 6,50%* w skali roku, pobranej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu, prowizji w wysokości 1,50% od kwoty udzielonego kredytu oraz przy założeniu spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania.
* wg stanu na dzień 22.03.2016 r.

 

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się