Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Karta kredytowa

Karta kredytowa dla firm i rolników MasterCard Business Credit

Karta kredytowa MasterCard Business Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, zapewniający szybki i stały dostęp do dodatkowych środków na wydatki związane z prowadzoną działalnością.

KORZYŚCI

- limit kredytowy od 5.000 zł do 50.000 zł;

- 0 zł za obsługę karty - jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych zrealizowanych kartą wyniesie co najmniej 20.000 zł;

- nieoprocentowany kredyt do 51 dni dla płatności bezgotówkowych;

- 0 zł od transakcji bezgotówkowych;

- szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe PayPass;

- wyplata gotówki w ramach CashBack;

- dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą przez Internet (3D Secure);

- brak konieczności pamiętania o dacie spłaty - możliwość ustanowienia automatycznej spłaty;

- przelew z karty na dowolny rachunek prowadzony w Banku;

- usługa Balance Transfer - możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku;

- swoboda w spłacie zadłużenia - możliwość wyboru wartości spłaty zadłużenia w danym miesiącu (minimalna splata zadłużenia na karcie wynosi tylko 5% wykorzystanego limitu min. 100 zł).

ZALETY

- umożliwia pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy, gospodarstwa;

- nowoczesny instrument płatniczy;

- komfort - swoboda finansowa i dokonywanie płatności bez angażowania własnych środków;

- uniwersalna waluta - można nią płacić w kraju i za granicą. Niweluje konieczność posiadania lokalnej waluty;

- bezpieczeństwo - nie jesteś narażony na ryzyko związane z utratą gotówki - wystarczy jeden telefon, aby zastrzec kartę.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 01.08.2015 r. wynosi 11,25%, dla całkowitej kwoty kredytu limitu kredytowego) 20.000,00 zł, okresu kredytowania 36 miesięcy i oprocentowania według zmiennej stopy procentowej dla transakcji bezgotówkowych w wysokości 10,00%. Kredyt spłacany miesięcznie w 20 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym raty kapitałowe w wysokości 5% wykorzystanego limitu kredytowego, tj. 20 rat po 1.000,00 zł, raty odsetkowe naliczone od bieżącego zadłużenia - najwyższa 164,38 zł, a najniższa 9,04 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1.869,31 zł w tym odsetki - 1.749,31 zł, oplata za obsługę karty (pobierana od 2 roku użytkowania karty) - 120,00 zł przy założeniu, że w roku poprzed­nim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych zrealizowanych kartą wynosi mniej niż 20.000 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 21.869,31 zł.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się