Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kariera

 

Sprawność funkcjonowania BS w Białej Rawskiej zależy przede wszystkim od posiadania wymaganej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Obecnie zatrudniamy ponad 190 pracowników. Pracownicy BS w Białej Rawskiej posiadają pełne kwalifikacje do pracy i są zatrudniani zgodnie z potrzebami wynikającymi z intensywnego rozwoju Banku. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach mających na celu nabycie nowych umiejętności oraz wiedzy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i zajmowanego stanowiska.

Ze względu na dynamiczny rozwój Banku stale poszukujemy nowych pracowników. Tworzenie nowych placówek oraz poszerzanie asortymentu oferowanych usług powodują potrzebę zwiększania i udoskonalania zespołu pracowników.

Od kandydatów do pracy oczekujemy wysokich kwalifikacji, chęci zdobywania wiedzy, rzetelności, zaangażowania w powierzone zadania oraz wysokiego poziomu odpowiedzialności. Mile widziana jest znajomość języków obcych (angielski i/lub niemiecki).

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i zdjęciem, na adres Centrali Banku z dopiskiem „Praca” na kopercie lub wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy.Będą one rozpatrywane we wszystkich przyszłych procesach rekrutacji.

Adres Banku:
BS Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 38
96-230 Biała Rawska
"Praca"

Uwagi:
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem art. 23 ust. 2 wyżej powołanego aktu prawnego, tj. możliwością przetwarzania danych osobowych w przyszłości, jeżeli potrzeby naboru pracowników obejmą osoby o określonych kwalifikacjach, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty złożenia aplikacji obejmującej niniejsze oświadczenie)

2. Bank zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Szukasz pracy ?

Wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy ...
Dołącz do nas

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się