Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Historia

Zalążki spółdzielczości bankowej na terenie Białej Rawskiej i okolic sięgają roku 1924, kiedy to w pobliskim Chodnowie utworzona została spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa, tzw. Kasa Stefczyka. Choć nie zachowały się z tego okresu żadne dokumenty, dowodem istnienia tej spółdzielczej placówki bankowej jest książeczka obrachunkowa z zapisami operacji i stanem wkładu, będąca w posiadaniu jednego z okolicznych rolnikow. Założycielami Kasy Stefczyka w Chodnowie byli: 

Adam Staszewski 
Feliks Rosołowski
Jan Furmański
Jan Cupriak
Anna Walczak
Jan Major
Wojciech Babicki
Michał Bajerski 

Na stanowisko pierwszego prezesa wybrano Feliksa Rosołowskiego. Oprócz udzielania rolnikom pożyczek i prowadzenia ich wolnych środkow na książeczkach oszczędnościowych (wówczas obrachunkowych) Kasa obsługiwała również spółdzielnię mleczarską, założoną przez tych samych rolników w 1920 r. oraz spółdzielnię spożywców zwaną "Chodnowianką", na bazie której powstała po wojnie Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Białej Rawskiej. Działalność Kasy przetrwała do 1936 r., a ostatnie ślady zostały zatarte podczas okupacji. 

Po wojnie spółdzielnia bankowa odrodziła się w 1950 r. w Białej Rawskiej pod nazwą "Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami" i obejmowała swoją działalnością 3 gminy: Białą Rawską, Starą Wieś i Marianów. Założycielami byli:

Zygmunt Stępniak z Ossy,
Marian Jakubowski z Woli Chojnatej,
Stanisław Dudek z Rosławowic,
Józef Madej z Białej Rawskiej,
Jarosław Koprowski,
Jan Tkaczyk z Konstantynowa,
Adam Misztal ze Studzianka,
Seweryn Kielczak,
Maria Pasińska z Białej Rawskiej,
Mieczysław Kurmanowski z Antoninowa,
Stanisław Niewola ze Słupiec,
Władysław Gwiazdowicz ze Szwejek Nowych,
Bolesław Wasiewicz z Białej Rawskiej,
Aleksander Zdziechowicz z Rosławowic,
Wacław Karpiński z Białej Rawskiej,
Michał Bajerski z Białej Rawskiej 

Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 27 czerwca 1950 r. wybrano Zarząd w składzie:

Józef Madej - prezes Zarządu,
Marian Jakubowski,
Stanisław Dudek.

W kwietniu 1951 r. decyzją Sądu Powiatowego w Piotrkowie GKS została wpisana do rejestru spółdzielni. Wkrótce przejęła obsługę Gminnej Spółdzielni w Białej Rawskiej i objęła swym zasięgiem teren Sadkowic gdzie uruchomiono Punkt Kasowy, przekształcony później w Oddział Banku w Białej Rawskiej.

Przez pierwsze lata swojej działalności Bank Spółdzielczy nie miał własnej siedziby, urzędowano w pomieszczeniach wynajętych od prywatnych właścicieli. Po zwiększeniu liczby pracowników podjęto decyzję o budowie własnego obiektu, który ostatecznie został oddany  do użytku w 1966 r. W latach siedemdziesiątych poszerzono działalność o miejscowości: Dańków i Lubania. 
    
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej rozwija się  bardzo dynamicznie - przyłącza do siebie kolejne placówki bankowe i otwiera nowe. Zajmuje coraz wyższe miejsca na liście rankingowej banków spółdzielczych w Polsce. Obecnie plasuje się już w pierwszej dziesiątce, co jest bardzo dobrym wynikiem uwzględniając fakt, że w naszym kraju funkcjonuje obecnie ponad 580 instytucji finansowych tego typu.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się