Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Karta kredytowa

Karta kredytowa MasterCard Credit

 

 

Karta kredytowa MasterCard Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności oraz szybki dostęp do dodatkowych środków na nieprzewidziane wydatki.

 

 

KORZYŚCI

 

-     limit kredytowy od 1.000 zł do 30.000 zł;

-     0 zł za obsługę karty kredytowej - jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty kredytowej wyniesie co najmniej 6.000 zł;

-      nieoprocentowany kredyt do 51 dni dla płatności bezgotówkowych;

-     0 zł od transakcji bezgotówkowych;

-     szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe PayPass;

-     wypłata gotówki w ramach cash back;

-     dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą przez Internet (3D Secure);

-     brak konieczności pamiętania o dacie spłaty - możliwość ustanowienia automatycznej spłaty;

-     przelew z karty kredytowej na dowolny rachunek prowadzony w Banku;

-     usługa Balance Transfer - możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku;

-     plan ratalny „Praktyczna rata" - możliwość rozłożenia wykorzystanego limitu na miesięczne raty (usługa dostępna od 300 zł);

-     swoboda w spłacie zadłużenia - możliwość wyboru wartości spłaty zadłużenia w danym miesiącu (minimalna spłata zadłużenia na karcie kredytowej wynosi tylko 3% wykorzystanego limitu min. 40 zł).

 

ZALETY

 

-     nowoczesny instrument płatniczy;

-     szybkość - płacisz szybciej niż gotówką dzięki technologii zbliżeniowej;

-     komfort - dokonywanie płatności bez angażowania własnych środków;

-     uniwersalna waluta - można nią płacić w kraju i za granicą. Niweluje konieczność posiadania lokalnej waluty;

-     bezpieczeństwo - nie jesteś narażony na ryzyko związane z utratą gotówki - wystarczy jeden telefon, aby zastrzec kartę kredytową.

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 01.10.2017 r. dla reprezentatywnego przykładu dla limitu w karcie kredytowej MasterCard Credit wynosi 14,63 %, dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2.310 zł, przy następujących założeniach: okres obowiązywania Umowy 36 miesięcy, zmienna stopa procentowa nie ulegająca zmianie przez cały okres obowiązywania umowy 10,00 % w stosunku rocznym, kredyt wykorzystany jednorazowo i w całości przy użyciu karty poprzez dokonanie operacji bezgotówkowej, spłaty odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będą dokonywane terminowo w okresach miesięcznych. Kredyt spłacany w 34 ratach kapitałowych w wysokości 3% wykorzystanego limitu kredytowego, tj. 33 raty po 69,30 zł i 1 rata w wysokości 23,10 zł, raty odsetkowe naliczone od bieżącego zadłużenia – najwyższa 18,99 zł a najniższa 0,20 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 438,09 zł w tym: odsetki – 330,09 zł, opłata za obsługę karty (pobierana od 2 roku użytkowania karty) – 108,00 zł przy założeniu, że w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi mniej niż 6 000 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 2.748,09 zł.


Pliki do pobrania:

Otwórz plik Dokument dotyczący opłat – MASTERCARD CREDIT - Otwórz plik
Otwórz plik Objaśnienia pojęć użytych w Dokumencie dotyczącym opłat - Otwórz plik

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się