Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Kredyt ''Dla Ciebie''

O kredyt mogą ubiegać się  klienci banku:

  • posiadający zdolność kredytową
  • nie posiadający zaległości w zobowiązaniach, sprawdzeni w rejestrze BIK, KRD oraz systemie Bankowy Rejestr


Warunki kredytowania

  • Kredyt „ DLA CIEBIE” udzielany jest w złotych.
  • Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać kwoty 15.000,- zł.
  • Kredyt  udzielany jest na okres  do 3 lat.
  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  • Prowizja od przyznanego kredytu wynosi  3%.
  • Spłata kredytu i odsetek w  ratach wg wniosku kredytobiorcy.
  • Małżonek występuje jako współkredytobiorca.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 01.04.2015 r. dla przykładu kredytu konsumenckiego ,,Dla Ciebie” wynosi 13,11 %, dla całkowitej kwoty kredytu 15 000 zł, na cel konsumpcyjny, okresu kredytowania 36 miesięcy i zmiennej stopy procentowej nie ulegającej zmianie przez cały okres obowiązywania umowy – 10,00 % w stosunku rocznym. Kredyt spłacany w 36 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: raty kapitałowe – pierwsza rata 416,90 zł oraz 35 rat po 416,66 zł, raty odsetkowe naliczane od bieżącego salda zadłużenia - najwyższa 127,85 zł a najniższa 3,54 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 799,06 zł w tym: odsetki – 2 311,56 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu tj. 37,50 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 3,0% tj. 450 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 17 799,06 zł.

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się