Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Walutowy

Rachunek płatniczy ROR prowadzony w walutach obcych (USD, EUR, GBP)

Umożliwia wykonywanie transakcji w walutach EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania.

Podstawowe informacje

  • 0 zł prowadzenie rachunku płatniczego
  • 0 zł wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku płatniczego w placówkach Banku
  • możliwość przelewu odsetek od rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych
  • możliwość otrzymywania wpływów w walucie EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku płatniczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG

Do rachunku płatniczego ROR prowadzonego w walutach obcych (USD, EUR, GBP) oferujemy:

  • bezpłatne korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking), która zapewnia dostęp on-line do rachunku 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz Mobilny Internet Banking - zapewniający dostęp do środków na rachunku za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu: smartfon, tablet itp.

Dodatkowo:

  • Powiadamienie SMS
  • Telefoniczną Informację na Hasło


Otwórz plikDokument dotyczący opłat – ROR W WALUCIE [ Otwórz plik ]

Otwórz plikObjaśnienia pojęć użytych w Dokumencie dotyczącym opłat[ Otwórz plik ]

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się