Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Rachunek bieżący

rorRachunek przeznaczony jest dla rolników, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp.

Rachunek bieżący służy do:

 • gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku
 • swobodnego korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • prowadzenia rozliczeń z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, związanych z jego działalnością.

Bank otwiera i prowadzi dla klientów rachunki bankowe:

 • bieżące
 • pomocnicze.
  w walucie : PLN, USD, EUR, GBP

Korzyści:

 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych:

   - z kredytu w rachunku bieżącym

   - z dopuszczalnego debetu w rachunku bieżącym

 • dostęp do rachunku przez 24 h za pośrednictwem bankowości elektronicznej poprzez usługę Internet Banking - poprzez sieć Internet, operując online na rzeczywistym rachunku w banku
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez usługi :

   - telefoniczna informacja na hasło – telefoniczna informacja o saldzie i obrotach na rachunku

   - SMS Banking – sms-owe powiadomienia o stanie rachunku i/lub wolnych środkach

 • szybki dostęp do gotówki dzięki korzystaniu z międzynarodowych kart debetowych MasterCard ROLNIK DEBIT

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się