Bank Spółdzielczyw Białej Rawskiej

Nagłówek

Rachunek bieżący

Przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do:

 • gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku
 • swobodnego korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
 • prowadzenia rozliczeń z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, związanych z jego działalnością.

Bank otwiera i prowadzi dla klientów rachunki bankowe

 • bieżące
 • pomocnicze.
  w walucie : PLN, USD, EUR, GBP

Korzyści:

 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych:
 • z kredytu w rachunku bieżącym
 • z dopuszczalnego debetu w rachunku bieżącym
 • dostęp do rachunku przez 24 h za pośrednictwem bankowości elektronicznej poprzez usługę:

   - Internet Banking - poprzez sieć Internet, operując online na rzeczywistym rachunku w banku.

 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez usługi :

   - telefoniczna informacja na hasło – telefoniczna informacja o saldzie i obrotach na rachunku

   - SMS Banking – sms-owe powiadomienia o stanie rachunku i/lub wolnych środkach

 • szybki dostęp do gotówki dzięki korzystaniu z kart bankomatowych i międzynarodowych kart płatniczych MasterCard BUSINESS DEBIT
 • możliwość szybkiej i prostej obsługi dużej liczby płatników dokonujących wpłat na rzecz Posiadacza rachunku dzięki usłudze tzw. płatności masowe.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG)

Bankowość elektroniczna

Zapraszamy do korzystania z internetowego dostępu do rachunku.

Zaloguj się Zaloguj się